Το Redugas™ περιέχει Lycosyl™.

Το Lycosyl™ δρα συνδυαστικά:

  1. Η σιμεθικόνη επικάθεται στην επιφάνεια των φυσαλίδων αέρα και τις καταστρέφει
  2. Η ινουλίνη έχει θετική επίδραση στον πληθυσμό των ευεργετικών για το έντερο βακτηρίων, τα οποία εμποδίζουν την ανάπτυξη βακτηρίων που παράγουν αέρια.

 

Demo video